Tiềm năng của các dự án chung cư nội thành Hà Nội

vinhomes wonder park

Bất động sản Vinhomes Wonder Park Đan Phượng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số tài sản của Đức. Do đó, điều quan trọng hơn là giá trị thị trường bất động sản được thực hiện chính xác. Thị trường hoặc giá trị thị trường của bất động sản được xác định bởi các chuyên gia sử dụng các thủ tục tiêu chuẩn hóa và sau đó được ghi lại trong báo cáo giá trị thị trường được gọi là. Đối với nhiều tổ chức, cơ quan chức năng và tòa án, việc thẩm định giá trị thị trường theo § 194 của Bộ luật Xây dựng (BauGB) là tài liệu được công nhận duy nhất khi nói đến việc định giá tài sản bất động sản. Đánh giá giá trị thị trường cũng phục vụ như một hướng dẫn để đàm phán giá mua, thừa kế, thuế hoặc các vấn đề ly hôn và quà tặng. Do đó, Hugo W. Sprenker, Phó Chủ tịch và Thủ quỹ của Hiệp hội Bất động sản IVD, khuyên bạn nên đặc biệt cẩn thận khi tạo và sử dụng báo cáo giá trị thị trường: “Trong thực tế, báo cáo không chính xác hoặc không đầy đủ thường dẫn đến đánh giá không chính xác về giá trị tài sản và do đó làm mất bất động sản.”

Nội dung và phạm vi của báo cáo

Điều quan trọng đối với chất lượng của việc thẩm định giá trị thị trường là tài liệu này có cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu đối với các chuyên gia cũng như các cư dân. Cụ thể, điều này có nghĩa là các quy trình và mô hình toán học đã chọn phải được trình bày rõ ràng. Báo cáo đầu tiên chứa một mô tả chính xác của tài sản và điều kiện cấu trúc của nó. Điều này có nghĩa là người thẩm định kiểm tra dữ liệu tài sản thiết yếu, thông tin khu vực, kết cấu xây dựng, giá trị đất, thiết bị cũng như bất kỳ thiệt hại cấu trúc và tồn đọng bảo trì. Ngoài các mô tả chi tiết, thẩm định có chứa các bức ảnh được chụp bởi người thẩm định trong quá trình kiểm tra trang web, trong đó ghi lại các chi tiết chi tiết. Báo cáo cũng mô tả các điều kiện địa phương, kết nối cơ sở hạ tầng của tài sản và thị trường bất động sản địa phương và khu vực. “Vị trí của một tài sản là tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất khi xác định giá trị của nó,” Sprenker giải thích. Do đó, việc đánh giá thích hợp tình hình vi mô và vĩ mô là rất quan trọng. ”

Ngoài các tài sản, vị trí và mô tả thị trường, cũng có đại diện của các phương pháp định giá được lựa chọn. Chuyên gia cũng phải đưa ra lý do cho việc lựa chọn phương pháp đánh giá được sử dụng. Phương pháp giá trị thu nhập, phương pháp giá trị so sánh, phương pháp giá trị còn lại và phương pháp giá trị thực được sử dụng, theo đó chuyên gia sẽ sử dụng ít nhất hai trong số các phương pháp có thể. Theo quy định, thẩm định giá trị thị trường mà không có phụ lục bao gồm khoảng 25 trang.

Ngoài các mô tả, việc thẩm định được kèm theo một loạt các tài liệu tài sản. Điều này bao gồm các trích xuất hiện tại từ bản đồ đất (kế hoạch trang web), tính toán không gian sống, khu vực và có thể là bản đồ thành phố với hình ảnh bên ngoài của tài sản.

Hiệu lực của báo cáo

Đánh giá giá trị thị trường luôn cho thấy giá trị của một tài sản vào một ngày quan trọng cụ thể. Theo đó, một ý kiến ​​như vậy không phải lúc nào cũng được cập nhật. Ngay khi điều kiện thị trường thay đổi, điều này cũng ảnh hưởng đến giá trị của tài sản. Với điều kiện thị trường ổn định, vẫn có thể giả định rằng tài liệu này đủ ý nghĩa trong khoảng thời gian từ ba đến sáu tháng sau khi báo cáo được chuẩn bị. “Về nguyên tắc, tuy nhiên, áp dụng như sau: Báo cáo càng cập nhật thì càng tốt,” Sprenker nói. Do đó, IVD khuyến nghị rằng việc đánh giá giá trị thị trường phải luôn được soạn thảo sao cho ngày định giá và thời điểm thẩm định được sử dụng cho mục đích cụ thể càng gần nhau càng tốt.

Số lượng giấy phép xây dựng tiếp tục tăng, nhưng đã suy yếu đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng những căn hộ này sẽ có mặt trên thị trường với thời gian trì hoãn, do đó, số lượng giấy phép xây dựng hiện tại vẫn chưa đủ, theo nhận xét của ông Walter von Cölln, Giám đốc điều hành của Hiệp hội các công ty bất động sản và nhà ở liên bang (BFW), số giấy phép xây dựng hiện tại của Văn phòng thống kê liên bang. Báo cáo quy hoạch vùng 2011 giả định rằng sẽ cần ít nhất 183.000 căn hộ mới hàng năm.

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, giấy phép xây dựng căn hộ mới trong các tòa nhà dân cư chỉ tăng 5,3% trong nửa đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm trước lên khoảng 99.900. Trong nửa đầu năm 2011, chỉ có ít hơn 29% giấy phép xây dựng so với năm 2010. Theo quan điểm phát triển nhân khẩu học, một khối lượng xây dựng lớn hơn là cần thiết. Ngay cả khi tổng số dân giảm nhẹ, theo BBSR, số hộ gia đình một người sẽ tăng đều đặn cho đến năm 2025 và cùng với đó là nhu cầu về không gian sống nhiều hơn. Ngoài ra, nhu cầu về các căn hộ không có rào cản / giảm khoảng 3 triệu căn hộ được dự báo bởi BBSR vào năm 2020 không thể được đáp ứng bởi việc cải tạo các tòa nhà hiện tại phù hợp với lứa tuổi, “von Cölln tiếp tục.

Từ quan điểm của BFW, sự phát triển trong các tòa nhà chung cư rất đáng khích lệ. Số lượng giấy phép xây dựng tăng 14 phần trăm đến 43.050. Ngược lại, giấy phép cho nhà ở một gia đình đã giảm 6 phần trăm xuống còn 44.053.