Phát triển bất động sản cao cấp hơn đối ngoại trong năm 2020

Động lực của nền kinh tế Đức đã giảm nhiệt đáng kể sau khi bắt đầu năm mới: Trong quý II năm 2011, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – được điều chỉnh theo giá, thay đổi theo mùa và theo lịch – chỉ cao hơn 0,1% so với quý 1, Văn phòng Thống kê Liên bang ( Destatis) với. Kết quả trong quý đầu tiên của năm 2011 đã được điều chỉnh giảm nhẹ xuống 1,3%.

Vinhomes Wonder Park

Xuất khẩu và đầu tư tạo ra các xung tích cực so với quý trước (giá, theo mùa và lịch điều chỉnh). Tuy nhiên, nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu trong quý II năm 2011. Sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu một mặt gây ra sự gia tăng hàng tồn kho. Mặt khác, điều này dẫn đến một tác động tiêu cực tổng thể đến phát triển kinh tế. Chi tiêu tiêu dùng tư nhân và đầu tư xây dựng cũng làm chậm nền kinh tế Đức trong quý II năm 2011.

Ngược lại, sản lượng kinh tế tăng đáng kể so với năm trước: GDP điều chỉnh giá tăng 2,8% trong quý hai năm 2011 so với quý hai năm 2010 (điều chỉnh theo lịch: + 2,7%).
Theo tính toán sơ bộ, sản lượng kinh tế trong quý II năm 2011 là 41,0 triệu người ở Đức, 553.000 người hay hơn 1,4% so với một năm trước đó. Kết quả chi tiết về tài khoản việc làm sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 8 năm 2011.

Sửa đổi Tài khoản Quốc gia (VGR) 2011

Ngoài cách tính đầu tiên của quý hai, kết quả được công bố cho đến nay cũng đã được sửa đổi – và không chỉ, như thường lệ vào tháng 8, kết quả của bốn năm qua, mà là kết quả của toàn bộ chuỗi thời gian từ năm 1991. Cái gọi là bản sửa đổi lớn của các tài khoản quốc gia Đức được tìm thấy cùng với việc sửa đổi thường xuyên, được gọi là sửa đổi đang diễn ra – diễn ra cứ năm năm một lần để điều chỉnh các tính toán với các phương pháp mới, phân loại và điều kiện khung (gần đây nhất là vào năm 1999 và 2005).

Việc tính toán lại hiện tại như là một phần của sửa đổi Tài khoản Quốc gia năm 2011 cho thấy tỷ lệ thay đổi trong giá trị GDP hàng năm sai lệch tới +/- 0,3 điểm phần trăm so với kết quả được công bố cho đến nay; chỉ trong năm 2007 (+ 0,6 điểm phần trăm) và năm 2009 (- 0,4 điểm phần trăm) là sự điều chỉnh có phần lớn hơn. Tỷ lệ thay đổi hàng quý so với năm trước đã được sửa đổi lên tới +/- 0,7 điểm phần trăm, kết quả điều chỉnh theo mùa và theo lịch trong quý trước lên tới +/- 0,5 điểm phần trăm (xem bảng cuối cùng trong phần phụ lục; so sánh hoàn toàn cũ và kết quả GDP mới từ năm 1991 có sẵn để tải xuống tại www.destatis.de). Mức điều chỉnh tuyệt đối trung bình của GDP điều chỉnh giá là 0,2 điểm phần trăm so với năm trước và 0,1 điểm phần trăm trong so sánh quý trước theo mùa và theo lịch.

Bản sửa đổi tài khoản quốc gia 2011 chủ yếu phục vụ để chuyển đổi sang phân loại kinh tế và hàng hóa mới. Ngoài ra, tuy nhiên, tất cả các tính toán trước đó đã được kiểm tra và phát hiện mới được tích hợp vào đơn vị số học càng xa càng tốt. Điều này dẫn đến việc hiệu chỉnh các bậc độ lớn khác nhau trong toàn bộ chuỗi thời gian từ năm 1991 trở đi. Nhu cầu sửa đổi thường là lớn nhất trong bốn năm qua (tức là từ năm 2007), vì kết quả thống kê cơ bản có sẵn lần đầu tiên trong một số trường hợp cho các giai đoạn này. Những biến động gần đây trong nền kinh tế đã khiến cho việc ước tính ở rìa hiện tại trở nên khó khăn hơn.

Văn phòng thống kê liên bang sẽ công bố kết quả chi tiết hơn vào quý 2 năm 2011 và sửa đổi tài khoản quốc gia lớn vào năm 2011 vào ngày 1 tháng 9 năm 2011.