Đăng ký đặt mua các căn hộ bất động sản cao cấp

Các thành viên VGF đã đặt vốn chủ sở hữu 1,06 tỷ EUR trong quý II năm 2011
Quỹ bất động sản Đức vẫn là loại tài sản mạnh nhất với 531 triệu EUR
Hiệp hội các quỹ đóng của VGF đã công bố số liệu vị trí của 45 thành viên trong quý 2 năm 2011. Theo đó, các nhà cung cấp được tổ chức trong VGF đã đặt vốn chủ sở hữu 1,06 tỷ EUR từ tháng 4 đến tháng 6. Đó là 256,9 triệu EUR so với quý 1 năm 2011. Trải qua các tháng riêng lẻ, các nhà đầu tư đã đầu tư 233,4 triệu EUR vào tài sản thực vào tháng 4 năm 2011, 29,3 triệu EUR vào tháng 5 và 535,4 triệu EUR vào tháng 6 Euro.

Đánh giá và triển vọng Chí Linh Palm City
Từ quan điểm của hiệp hội, kết quả của quý hai năm 2011 cho thấy cung và cầu ngày càng được bảo hiểm: Trong quý hai, các thành viên VGF đã phát hành quỹ với khối lượng vốn chủ sở hữu là 1,53 tỷ EUR. Mặc dù điều này chưa được phản ánh đầy đủ trong các số liệu về vị trí, nhưng nó cho thấy rằng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, ông Eric Romba, Tổng Giám đốc VGF cho biết.

Sự phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ được đặc biệt quan tâm. Romba tiếp tục: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy sự quay vòng hạt nhân của chính phủ liên bang sẽ ảnh hưởng đến phạm vi sản phẩm và nhu cầu đối với các quỹ đóng đầu tư vào việc tạo ra năng lượng tái tạo”. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát (quý đầu năm 2009), các số liệu hàng quý một lần nữa cho thấy các vị trí quan trọng trong ngành năng lượng gió, năng lượng mặt trời cho đến nay đã thống trị các sự kiện trong lớp tài sản năng lượng tái tạo.

Bảng dưới đây cho thấy kết quả của các loại tài sản cá nhân. Hiệp hội chỉ ra rằng trong một số phân khúc, do khối lượng vị trí thấp, một sự tăng hoặc giảm nhỏ trong vốn chủ sở hữu đầu tư đòi hỏi một sự thay đổi tỷ lệ cao. Điều tương tự cũng áp dụng cho các quỹ khối lượng lớn riêng lẻ trong các loại tài sản riêng lẻ.